Cat-Club-Ameland, gevestigd aan O.P.Lapstraat 10 9161 BV Hollum, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

http://cat-club-ameland.nl
O.P.Lapstraat 10
9161 BV Hollum +31519554246 Geert de Jong is als voorzitter de Functionaris Gegevensbescherming van Cat-Club-Ameland Hij/zij is te bereiken via voorzitter@cat-club-ameland.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Cat-Club-Ameland verwerkt persoonsgegevens alleen van leden in de "Intern"-pagina. Deze is alleen toegankelijk voor leden met een specifiek login. De persoonsgegevens zijn naam, adres, telefoon en e-mailadres die voor de interne communicatie belangrijk zijn. Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Wij bewaren de persoonsgegevens zolang de leden lid zijn van de club. Iedere lid kan zijn gegevens altijd wijzigen of verwijderen.

Delen van persoonsgegevens met derden

Cat-Club-Ameland verstrekt uitsluitend informatie aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Cat-Club-Ameland gebruikt alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Bijna allemaal zijn deze "session-cookie" die zichzelf na het sluiten van de browser verwijderen. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Daarnaast gebruiken we widgets van buienradar.nl, windfinder.com Voor meer informatie: buienradar.nl - https://www.buienradar.nl/overbuienradar/privacy windfinder.com - https://www.windfinder.com/contact/privacy_policy.htm
On this website the weather widget of Windfinder.com GmbH & Co.KG is integrated. Your IP address will be transmitted to Windfinder.com GmbH & Co.KG to display the weather data. Further personal data will not be transmitted. Your IP address will be logged by Windfinder.com GmbH & Co.KG for technical reasons and deleted after 7 days.
Ook linken we naar onze youtube-channel. Voor meer informatie: https://support.google.com/youtube/answer/2801895?hl=nl en https://policies.google.com/privacy?hl=nl

Social media

Wij bieden ook de facebook link. Als gevolg van onze rechtmatige belang van de analyse, de optimalisatie en de werking van ons online aanbod (overeenkomstig artikel 6 paragraaf 1 lid f.DSGVO), gebruikt deze website het Facebook- Sicial-Plugin, die wordt beheerd door de Facebook Inc (1 hacker weg, Menlo Park, Californi‘ 94025, Verenigde Staten) U kunt de insluiting zien op het Facebook-logo of de termen Ōvind ik leukÕ en ŌdelenÕ in de Facebook kleuren (blauw en wit). Informatie over alle Facebook-Plugins vindt U via de volgende link: https://developers.facebook.com/docs/plugins/ Facebook Inc. Schakel het europese databeschermrecht in welke is gecertificeerd volgens het privacy schild: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active De plugin maakt een directe verbinding tussen uw browser en de Facebook-servers. De exploitant van de site heeft geen invloed op de aard en de hoeveelheid gegevens, die de plug-in op de server van Facebook Inc. verwerkt. Informatie hierover vindt U hier: https://www.facebook.com/help/186325668085084 De plug-in informeert Facebook Inc. dat u als gebruiker de website bezocht hebt. Het kan zijn dat hierbij uw IP-adres opgeslagen wordt. Als u tijdens het bezoek van onze website in uw Facebook account ingelogd bent worden de genoemde informatie met deze samengevoegd. Gebruikt u de functies van de plug-ins zoals een bericht delen of liken dan wordt die informatie aan Facebook Inc. doorgegeven. Wilt u voorkomen dat Facebook Inc. deze gegevens met uw Facebook account samenvoegt dan logt u voor het bezoek van onze website bij Facebook uit en verwijderd u de opgeslagen cookies. In uw Facebookprofiel hebt u de mogelijkheid gegevensverwerking voor reclamedoeleinden of gebruik van uw gegevens voor reclamedoeleinden te verbieden. Zie voor de instellingen: https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen Cookie-deactiveringssite van de US-amerikanischen website: http://optout.aboutads.info/?c=2#!/ Cookie-deactiveringssite van de europese website: http://optout.networkadvertising.org/?c=1#!/ Welke gegevens, voor welk doel en in welke omvang Facebook verzamelt, gebruikt en verwerkt en welke rechten zoals instellingsmogelijkheden u ter bescherming van uw privˇsfeer hebt kunt u in de gegevensbeschermingsrichtlijnen van Facebook nalezen. Deze vindt u hier: https://www.facebook.com/about/privacy/

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Iedere lid kan zijn gegevens altijd wijzigen of verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar voorzitter@cat-club-ameland.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Cat-Club-Ameland wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Cat-Club-Ameland neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via voorzitter@cat-club-ameland.nl