Info

Lid worden

Het is mogelijk om u aan te melden als lid van de Catamaran Club Ameland (CCA).

Door het aanvraag formulier te downloaden en volledig ingevuld en ondertekend terug te sturen naar de secretaris van de CCA geeft u te kennen lid te willen worden van de Catamaran Club Ameland.

Een ieder die zich aanmeldt als nieuw lid is het lopende jaar aspirant lid. Dit aspirant lidmaatschap wordt na goedkeuring door de leden op de eerstvolgende ledenvergadering omgezet in een volwaardig lidmaatschap. Een aspirant lid mag gebruik maken van de faciliteiten van de Catamaran Club Ameland maar heeft (nog) geen stemrecht.

Bij de downloads vindt u het aanvraagformulier voor het lidmaatschap van de CCA en het  Huishoudelijk Reglement Catamaran Club Ameland 2015. Hiermee gaat u akkoord als u het aanvraag formulier ondertekent.

De contributie bedraagt: €80,00 per jaar
Stelling huur voor 1 catamaran:€11,50 per seizoen (per lid)

Het is ook mogelijk om u aan te melden bij een van onze bestuursleden en bij hen het inschrijfformulier en huishoudelijk reglement op te vragen.

Wij hopen u gauw te

Blauwe Balg

Tegenover het strand bij het clubhuis ligt een zandbank waarop zich in de regel veel zeehonden bevinden. Het gebied, groen gearceerd op de zeekaart, is van 15 maart tot 15 september niet toegankelijk. Omdat de route naar Terschelling via de Noordzee niet altijd verantwoord is, is doorvaart door de geul "De Blauwe Balg" 3 uur voor en 2 uur na hoogwater te Nes toegestaan. 

Het is voor catamarans verboden zich binnen de groene tonnen van het gebied te begeven. In het clubhuis liggen aktuele zeekaarten waarop dit gebied is aangegeven.